ประชาสัมพันธ์

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

งานประชุมวิชาการ

คลังความรู้ดิจิทัล มก.

22.jpg

คลังความรู้ดิจิทัล คณะบริหาร

dgku.jpg
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย chatchai   
วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2015 เวลา 02:49 น.

หลัรรภิบริกิ้ามืที่ดี (Good Governance)

ที่เหมาะสมจะนำมาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2015 เวลา 10:35 น.