ประชาสัมพันธ์

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

งานประชุมวิชาการ

คลังความรู้ดิจิทัล มก.

22.jpg

คลังความรู้ดิจิทัล คณะบริหาร

dgku.jpg
โครงการความร่วมมือ “เพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย chatchai   
วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2016 เวลา 23:45 น.

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือ และพัฒนาวิชาชีพบัญชี อาทิ

- ความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ของคณาจารย์ทางด้านบัญชีและเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
- ความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ของนิสิตนักศึกษาให้พร้อมเข้าสู่โลกธุรกิจ และเป็นที่ยอมรับในระดับ นานาชาติ 
- ผลักดันด้านนโยบายเพื่อเพิ่มการผลิตบุคลากรในแต่ละมหาวิทยาลัย 
- สนับสนุนการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ 
- ศึกษา ค้นคว้า และทำวิจัย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำ 
- ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพบัญชี