KM@KBS

การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน

ระบบ e-Office

E-mail Print PDF
ระบบ e-Office ของคณะบริหารธุรกิจ
 • AMS e-Office
 • KBSeDOC (ติดตามเอกสารการเงินและบัญชี,พัสดุ)
Last Updated on Friday, 10 March 2023 03:22
 

บรรยายพิเศษ "การขอตำแหน่งทางวิชาการ 2565"จาก ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา

E-mail Print PDF

เอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามระเบียบ ปี 2565

เอกสารบรรยาย

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

(7 พ.ย. 2565)

Last Updated on Monday, 07 November 2022 16:03
 

KU 82/ BA 58

E-mail Print PDF

 

 

Last Updated on Sunday, 19 June 2022 12:49
 

กิจกรรม KM DAY KBS 29 มิถุนายน 2565

E-mail Print PDF

"ด้านการเงินและธุรการ" บุคคลที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY KBS

ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น.


ด้านการเงิน(ค่าสอนอาจารย์พิเศษ)

ด้านบริหารและธุรการ (ตัวอย่างหนังสือราชการ)

ภาควิชา


การขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ

หนังสือราชการ

Last Updated on Wednesday, 31 August 2022 07:08
 

รายชื่อคณะกรรมการคณะบริหารธุรกิจ 2564

E-mail Print PDF

 

 

Last Updated on Saturday, 09 October 2021 05:55
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 3