KM@KBS

การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน

รายชื่อคณะกรรมการคณะบริหารธุรกิจ 2564

E-mail Print PDF

 

 

Last Updated on Saturday, 09 October 2021 05:55
 

แบบฟอร์มการยืมใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา

E-mail Print PDF

 

 

Last Updated on Tuesday, 27 July 2021 10:42
   
 

เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (2563)

E-mail Print PDF

อบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8

โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติ ปขมท.

วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2563 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 


Last Updated on Wednesday, 09 December 2020 02:51
 


Page 2 of 3