หน้าหลัก | Site Map | สำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา  
Language: TH | EN    

 

ศูนย์บริการวิชาการทางธุรกิจ (ศ.บธ.) ทำหน้าที่จัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ทางธุรกิจให้กับบุคลากร ขององค์กรธุรกิจ และรัฐบาล รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ซึ่งหลักสูตรการอบรมต่างๆ มีความหลากหลายกันไปตามความต้องการของผู้เข้าอบรม นอกจากนี้ ยังให้บริการคำปรึกษาในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ วางระบบด้านต่าง ๆในธุรกิจ และให้บริการในการทำวิจัยแก่องค์กรทั่วไปอีกด้วย

โครงการเกษตร มินิ เอ็มบีเอ

โครงการพัฒนาผู้บริหาร "เกษตร มินิ เอ็มบีเอ" เป็นโครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อบริหารจัดการธุรกิจ โดยจัดหลักสูตรการอบรมที่ครอบคลุม ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัยเพื่อเตรียมตัวผู้บริหารสู่การแข่งขันยุคการค้าโลกแบบเสรี พร้อมเสริมทักษะด้วยหลักสูตรที่เข้ม ข้นประกอบกับวิธีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิผลสูงสุด ด้วยความรู้เชิงวิชาการและประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักบริหารที่ประสบความ สำเร็จจากธุรกิจเอกชนชั้นนำ ฝึกปฏิบัติโดยใช้โครงการเรียนรู้ธุรกิจร่วมกัน แผนธุรกิจ และเกมการเจรจาต่อรอง การประยุกต์ความรู้และวิสัยทัศน์ ด้วยการดูงานทั้งในและต่างประเทศ จึงเชื่อมั่นได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมีขีดความสามารถเป็นนักบริหารมืออาชีพได้ เพื่อการพัฒนาองค์กร ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง ภายใต้ภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในศตวรรษแห่งยุคเทคโนโลยี และภาวะการแข่งขันอย่าง สรีเช่นในปัจจุบัน

เวปลิงค์ของโครงการเกษตร มินิ เอ็มบีเอ

http://minimba.bus.ku.ac.th/