KM@KBS

การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินบางประเภทจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่3)

E-mail Print PDF

กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินบางประเภทจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่3)

  • ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  • ค่าอาหาร
  • ค่าของที่ระลึก
  • ค่าสนับสนุนกิจกรรมของศิษย์เก่าเพื่อสร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัย
  • ค่าสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศ

Last Updated on Wednesday, 05 June 2019 04:10