KM@KBS

การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ราชกิจจานุเบกษา การแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563

E-mail Print PDF

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓

Last Updated on Friday, 24 July 2020 09:59