หน้าหลัก | Site Map | สำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา  
Language: TH | EN    

 
  
       


 
โดยแสดงจากหมวดหมู่  
แสดงผลทุกหมวดหมู่ การนำเสนอผลงานวิชาการ
หนังสือ งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ Working Papers
บทความวิชาการ  
 

  ผลงานวิชาการ: หนังสือ (Books)
  ปีที่เขียน   ชื่อหนังสือ   ประเภท   ชื่อผู้เขียน  
  2551
 
  rutfgjci
 
  Other
 
  1
 
 
  2551
 
  elgelsch
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2552
 
  qwhnhrjj
 
  Other
 
  1
 
 
  2552
 
  ielbbosl
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2552
 
  aamuhddx
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2551
 
  yukcytcn
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2550
 
  ihpmcyhd
 
  Other
 
  1
 
 
  2550
 
  hinmmilf
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2550
 
  yfpgtjch
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2548
 
  shavrmpu
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2552
 
  gbxmqeid
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2549
 
  shavrmpu
 
  Other
 
  1
 
 
  2549
 
  shavrmpu
 
  Other
 
  1
 
 
  2551
 
  wvqhjyna
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2551
 
  psoljnso
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2550
 
  rwmcexrp
 
  Other
 
  1
 
 
  2550
 
  gvagylne
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2550
 
  rnqopgjb
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2551
 
  utvhlwvm
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2552
 
  eygoeigm
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2552
 
  tiogosdr
 
  Other
 
  1
 
 
  2552
 
  yslcfdip
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2551
 
  ayrnkefq
 
  Other
 
  1
 
 
  2547
 
  lfdiehrm
 
  Other
 
  1
 
 
  2547
 
  lfdiehrm
 
  Other
 
  1
 
 
  2550
 
  omjpktrb
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2546
 
  lfdiehrm
 
  Other
 
  1
 
 
  2552
 
  ftmttrlk
 
  Other
 
  1
 
 
  2552
 
  dtqcmgdp
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2548
 
  pypiuudf
 
  Other
 
  1
 
 
  2548
 
  pypiuudf
 
  Other
 
  1
 
 
  2551
 
  uwriwrwq
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2551
 
  odcgsyuh
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2550
 
  lfvqbimt
 
  Other
 
  1
 
 
  2550
 
  jxppvqwr
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2550
 
  shaskfpr
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2555
 
  เอกสารอ่านประกอบวิชาการจัดการกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล
 
  Text Book
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2555
 
  เอกสารอ่านประกอบวิชาการบริหารจัดการโลจิสติกส์
 
  Text Book
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2555
 
  เอกสารอ่านประกอบวิชาปัญหาการตลาดและกลยุทธ์การตัดสินใจ
 
  Other
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2556
 
  เอกสารอ่านประกอบวิชาการค้าปลีก
 
  Text Book
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2557
 
  เอกสารอ่านประกอบวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
 
  Text Book
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2553
 
  Special Section, case studies in project and program management, and organizational project management
 
  Other
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2557
 
  หลักการตลาด
 
  Text Book
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2551
 
  การบัญชีการเงิน
 
  Text Book
 
  อ. ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
 
 
  2550
 
  ไอทีกับการเกษตร
 
  Hand Book
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา