หน้าหลัก | Site Map | สำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา  
Language: TH | EN    

 
  
       


 
โดยแสดงจากหมวดหมู่  
แสดงผลทุกหมวดหมู่ การนำเสนอผลงานวิชาการ
หนังสือ งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ Working Papers
บทความวิชาการ  
 

  ผลงานวิชาการ: Working Papers
  ปีที่เขียน   ชื่อ   ชื่อผู้เขียน  
  2552
 
  wtmhxxyt
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  toralted
 
  1
และคณะ

 
 
  2547
 
  nckawomf
 
  1
และคณะ

 
 
  2547
 
  nckawomf
 
  1
และคณะ

 
 
  2547
 
  nckawomf
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  efjhjiwo
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  An empirical test of the minimal cognitive processing theory of web user behavior: Usability Testing of MU Orthodontic Web-based system version 1.0
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา
และคณะ

 
 
  2550
 
  Usability of Thai Accounting Software
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา